AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DE BIOLOGUEANDO

Et dono la benvinguda a aquesta pàgina on vull informar-te sobre els aspectes legals relatius a aquest lloc web.

Aquesta pàgina respon al deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i la voluntat de definir les condicions d’ús del lloc les quines estàs acceptant en el moment que estàs usant aquesta web en navegar i interactuar-hi.

Adicionalment als continguts aquí exposats, els aspectes específics relacionats amb la protecció de les dades personals i la privadesa dels usuaris d’aquesta web es desenvolupen a les pàgines de política de privadesa y política de cookies d’aquesta web.

Taula de continguts

Dades identificatives de la responsable web

 • Denominació social: Mireia Querol Rovira
 • NIF: 43541934J.
 • Domicili social: Barcelona, Espanya.
 • Correu electrònic: mireia@biologueando.com
 • Activitat social: aquesta web es dedica a la divulgació de continguts amb finalitats informatives, educatives i comercials, incloent activitats de venda de serveis i marketing online, principalment mitjançant marketing d’afiliació.

Finalitat de la web

Els serveis prestats per la responsable de www.biologueando.com són els següents:

 • Divulgació d’informació sobre aspectes relacionats amb la biologia i la natura.
 • L’enviament d’aquest mateix tipus d’informació a través de correu electrònic (subscriptors).
 • La gestió de la llista de subscriptors i usuaris adscrits a la web.
 • L’enviament d’informació amb finalitats comercials, com ara la promoció de cursos en línia o altres productes i serveis relacionats amb la temàtica del blog.
 • La intermediació de serveis professionals, relacionats amb la temàtica de la web

Monetització de la pàgina web

Aquest lloc participa al programa d’afiliats d’Amazon Espanya, les polítiques del qual poden ser consultades a través del següent enllaç:  https://afiliados.amazon.es/help/operating/policies.

Qualsevol relació contractual o extracontractual entre l’usuari i els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d’aquesta web, s’entenen realitzats únicament i exclusiva entre l’usuari i l’anunciant i/o tercera persona . Mireia Querol Rovira únicament actua com a llera o mitjà publicitari i, per tant, no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest web.

Responsabilitat de l’usuari

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició de usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, aquests termes d’ús i assumeix les responsabilitats eventuals derivades de la vostra incompliment.

Ús del lloc web

Aquest web proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (d’ara endavant, “els continguts”) propietat de Mireia Querol Rovira.

El simple ús d’aquesta pàgina web no significa l’inici de cap relació laboral o comercial. Tampoc el mer establiment d’un hipervincle o hiperenllaç a aquesta web des d’una altra externa.

L’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de Mireia Querol Rovira de tercers o que pogués alterar, de qualsevol manera, la normal utilització de la web.

La responsable de la web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, segons ell, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que es puguin crear, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

Captura d’informació

Es pot consultar la Política de privadesa per conèixer detalladament les dades personals que es demanen en aquest lloc, així com la seva gestió.

Propietat intel·lectual i industrial

Mireia Querol Rovira, per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo , programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. S’esmenten les fonts dels continguts gràfics.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament pel responsable web serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del responsable.

Es prohibeix expressament el hotlinking de les imatges d’aquesta web.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho pot fer a través del formulari de contacte que es manté al lloc web.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Mireia Querol Rovira no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu:

 • per errors o omissions en els continguts,
 • per manca de disponibilitat del lloc web, el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics
 • per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

Mireia Querol Rovira es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma com aquests apareguin presentats o localitzats a la seva web.

Reserva d’accions

Mireia Querol Rovira perseguirà l’incompliment dels presents termes d’ús, així com qualsevol utilització indeguda de la pàgina web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Legislació Aplicable i Jurisdicció

La relació entre el responsable de la web i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que la Llei aplicable disposi una altra cosa.